en-USru-RUsr-Latn-RS

Skladištenje i sortiranje

Naše skladište i sortiranje je projektovano i izgrađeno u skladu sa najvišim industrijskim standardima.

Hladno skladište je opremljeno sa DCA (dinamička upravljačka atmosfera)

DCA je novo-patentirana tehnologija koja se primenjuje za zaštitu voća i povrća. Koristi fluorescentne senzore za detekciju kako bi se dinamički kontrolisala atmosfera i omogućilo skladištenje voća pri najnižoj brzini disanja. DCA tehnologijom možemo stvoriti idealne uslove za dugoročno skladištenje bilo koje vrste voća, posebno jabuka. Još jedna prednost upotrebe DCA je sposobnost kontrole skalda koji je značajan poremećaj/oboljenje mnogih sorti jabuka tokom srednjeročnog skladištenja. Tehnologija ne uključuje nikakve dodatne hemijske tretmane voća.

Više od 350.000 tona jabuka se skladišti širom sveta pomoću ISOSTORE® tehnologije. Ovu novu tehnologiju je patentirao u Kanadi i dalje je razvio istraživač dr Angelo Zanella sa poljoprivrednog istraživačkog instituta Laimburg. Uspešno se primenjuje za dugoročno skladištenje jabuka, a ekskluzivno ih distribuira ISOLCELL Italia S.p.A., vodeća kompanija u ovom sektoru. Ova tehnologija koristi senzore za detekciju fluorescencije za dinamičku kontrolu atmosfere i omogućava čuvanje voća pri najnižoj brzini disanja.

Ovi senzori zvani F.I.R.M. (Fluorescentni interaktivni monitor za odgovor) mere količinu svetlosti koju emituje plodova kore u obliku fluorescencije. To nam omogućava da tačno preciziramo A.C.P. (Anaerobna tačka kompenzacije) suštinski parametar u određivanju minimalne razine O2 koju treba održavati u sobi tokom skladištenja. Upotreba ovih senzora obezbeđuje brzo i precizno određivanje A.C.P. kako u mreži, tako i u realnom vremenu, čineći upotrebu ISOSTORE® tehnologije vrlo jednostavnom i sigurnom.

Razvrstavanje i pakovanje

Sa prvom linijom za razvrstavanje sa sortiranjem vodenih kanala u Srbiji u mogućnosti smo da ponudimo širok spektar rešenja za pakovanje i brzo odgovorimo na specifične zahteve kupca.

Nudimo sledeća rešenja za pakovanje:

  • Karton od 1 sloja
  • Karton od 2 sloja
  • Max paket
  • Drvena kutija
  • Paket markiran na zahtev kupca

Ostala rešenja za pakovanje su dostupna na zahtev.

best rolex submariner replica
123movies